הקו האדום הינו הקו הראשון מתוך קווי הקכבת הקלה של תל אביב.

הוא מורכב מתוואי עילי ותוואי תת קרקעי.

התוואי התת קרקעי מורכב ממנהרות שכרייתם מתבצעת בשיטת TBM.

שיטת TBM מתבססת על מכונת כרייה עצמאית לחלוטין החל מכרייה בסלע להוצאת החומר שנכרה ולבסוף תימוך המנהרה ע"י סגמנטים מבטון טרום.

מיקום הקו האדום

איור1- תוואי הקו האדום 

מנהרה קו אדום

איור2- קונסטרוקציית המנהרה

 

איור 3- הסגמנטים המרכיבים את המנהרה

tbm

איור 4- מכונת הTBM

הקו האדום- מנהרת הרכבת התחתית