• אודות

תחומי הפעילות של חברת א.א הנדסה ותכנון מדרונות בע"מ

תחומי הפעילות העיקריים שלנו: בסיס הנדסה לבנייה ומבנים בקרקע, מעל פני השטח ומתחת לאדמה.

 • עיצוב מנהרות הכולל:הפקת שרטוטי תכנון מפורטים לפרויקט.
 • חקירת אתר, חקירה גיאומכנית.
 • ניתוח אלמנטים סופיים של רכיבי מבנה מלא בדו מימד ותלת מימד.
 • ניתוח מפורט טכני ופירוט של המלצות בפועל עבור חפירה ותמיכת מבנים תת קרקעיים.
 • ניתוח יציבות קרקע וסלעים להנדסה אזרחית במבנים ובנייה קרקעית ותת קרקעית.
 • תכנון קונסטרוקציות לחיזוק ייצוב המדרון של מבנים הנדסיים כגון: סכרים, חפירה ובניית מדרונות סוללה לכבישים, כבישים מהירים ומסילות רכבת.
 • הערכה, ניטור, מעקב וניתוח של יציבות מבנים תת קרקעיים כגון מנהרות, מערות תת קרקעיות ומכרות.
 • תכנון של מבנים מודרניים מיוחדים יעודיים לייצוב מדרונות סלע  ואדמה כגון:
  -   מסמור קרקע וסלע במדרון וייצוב חפירה
  -   חיזוק הקרקע ליסודות ולסוללות
  -   שילוב שתי המערכות שהוזכרו לעיל
 • תכנון של מבני ריצוף לכבישים חדשים ושיקום הקיים בערים ובכבישים.
 • מחקר גורמי סחף הקרקע ותכנון של האמצעים ומערכות בקרת השחיקה.
 • מומחיות הנדסית וחוות דעת שנייה לפרויקטים.