מנהרות הרכבת המהירה בין תל אביב - ירושלים.
מנהרות "ענבה"

מנהרת רכבת תחתית אחת דו סטרית

מנהרת הרכבת המהירה מודיעין- ירושלים חוצה שתי גבעות באזור ענבה, שעליהן ממוקמים בתי עלמין עתיקים.
בכדי למנוע פגיעה בבתי עלמין עתיקים, היו מתוכננות שתי מנהרות קצרות בעלות עומק מקסימאלי של 7 ו10 מ' (עד גג). בעקבות עומק רדוד ומסת סלע חלשה מאוד של סלע גיר שביר, קונגלומרט של גיר וחרסית רכים וחוואר, מתוכנן תימוך מקדים ע"י צנרת קיר עבה וסטים של עמודי פלדה לכל אורך המנהרה.

הצינורות שקוטרם 15.24 ס"מ ואורכם 12 מ' יותקנו במרחק אחיד של 9 מ' (חפיפה של 3 מ') במרחק 30 ס"מ בין העמודים. הצינורות ימולאו בטיט.לאחר החפירה של הסלע הממלא את ההגנה מתחת לצינורות וצנרת תחתית העוברת תחת העמודים, ניתן להתקין פרופיל פלדה- .Tכתוצאה מכך הצנרת נשענת גם על רכס הסלע וגם על העמודים. אחרי חפירת הסלע מתבצעת התזת בטון.

חפירת סלע בחלק התחתון של המנהרה, התזת בטון- דפנות המנהרה, יציקת בטון- קורות, יציקה ואיטום- כל קווי המתאר של המנהרה.

חברתנו ביצעה תכנון עבור המנהרות הללו. חלוקת לחצים מסביב למנהרות ותמיכתם, חושבו ע"י חישוב סטטי בשיטת אלמנטים סופיים בדו-מימד (software Phase2). הדמיות תלת-ממדיות של חלוקת הלחץ סביב החלקים החיצונים של מנהרה (הדרגת לחץ הסמוך לפני המנהרה הנקרא " "a constraining influence of face) חושבו בטכנולוגיה מיוחדת. הטכנולוגיה זאת נקראת גם "שיטת התרככות"- הורדה טרומית מלאכותית של מודול האלסטיות לצורך חפירת הסלע. כתוצאה מכך ניתן לחשב בעזרת ההדמיה, את הפרמטרים האופטימליים של תמך המנהרה: קוטרם וכמויות של תימוך מקדים, גדלים של קשתות פלדה, עוביים של התזות ויציקת בטון בקורות, רצפות ודפנות וקוטרם וסכום מרובעים של סורגי חיזוק.

W 460 10

פורטל המנהרה

W 460 11

תימוך מטריה עם קשתות

W 460 14

מנהרה בתימוך ראשוני

PICT2508

איטום המנהרה

W 460 773

ביצוע תימוך סופי

W 460 17

מנהרה בתימוך סופי

1 83393330

פיר בין המנהרות

PICT2951

פורטל מזרחי

ענבה