ביצוע מנהרות בכביש עורקי מס' 10 ורחוב שבזי בדרום ראש העין.

הפרוייקט יכלול תכנון וביצוע שלוש מנהרות לרכב בתחום שמתחת למצוק קיים שאינו ניתן לסילוק, העבודה תתבצע בתת הקרקע בלבד וללא פגיעה במצוק הקיים ובפני השטח מעל וזאת עקב הימצאות עתיקות וקברים.

 

יבוצעו:

-מנהרה מס' 1 בתחום נתיב נסיעה לכיוון מזרח כביש מס' 10 (E10) באורך כולל של כ-70 מ'.

-מנהרה מס' 2 בתחום נתיב נסיעה לכיוון מערב כביש מס' 10 (W10) באורך כולל כ-60 מ'.

-מנהרה מס' 3 בתחום רח' שבזי (כביש 100) באורך כולל כ-30 מ'.

-תימוך המדרונות שמעל פתחי המנהרות ובהיקף המצוק וייצובם באמצעים מיוחדים

- מנהרות במילוי חוזר (CUT AND COVER).

 

מבט אל שלוש המנהרות

P1030104

ייצוב מדרונות

 

P1030239

ביצוע צינורות של תימוך מקדים בכניסות למנהרות

 

עבודות כרייה ותימוך באזור התימוך המקדים

 

תימוך ראשוני במנהרות

 

התקנת תימוך סופי במנהרות

 

מבט דרך מנהרת שבזי

 IMG 6021

עבודות התקנת סגמנטים של המנהרה בתווך הפורטלים. אבטיפוס מבנים

 

SAM 0176

מנהרת שבזי. סגמנטים של המנהור לאחר התקנתם במנהרה.

 

P1030783 

עבודות גמר בפורטלים של מנהרות בצד המערבי

פורטלים של שלושה מנהרות בצד המערבי

 פורטלים של שלושה מנהרות בצד המערבי. מבט אל

פורטלים של מנהרות כביש 10 בצד המזרחי

 

מכלול של מנהרות ופורטלים בצד המזרחי. מבט אל

מנהרות ראש העין