פרויקט 6 פיר פלמחים בעומק12 מ 'וקוטר 15 מ' על חוף הים התיכון אחד המרכיבים של פרויקט מפעל התפלת המים הוא פיר החוף. הפיר מספק מספר מטרות:

1) בור להגבהת צינור לשני קווי צינור מים בקוטר 2.8 מ'.

2) באר לחיבור צינורות הים עם צינורות החוף.

3) שירותי קו צינור ובור תחזוקה.

מיקום הפיר הינו50 מ' מחוף הים התיכון. ממדי הפיר הינם: עומק 12 מ 'וקוטר 15 מ'. הפיר מוצב בחול שמחלחלים בו מים; הקירות ורצפתו נתמכים על ידי בטון מזוין בעובי של 0.8 מ' ו-1.0 מ' בהתאמה. הקירות נעשו בשיטת תרחיף. הקירות נתמכים על ידי שלוש טבעות בטון מזוינות פלדה בעומק של 2.5, 5 ו -7.5 מ 'שהותקנו בשלבי חפירה שהושפעו מכך. נעשה שימוש בבארות ייבוש וציוד מיוחד בפרויקט זה. החברה שלנו תכננה את הפיר כך שיענה על כל אחת מהמטרות המפורטות לעיל. לעיצוב מבנים אלה, השתמשנו בניתוח אלמנטים סופיים דו מימדי וחישובים אנליטיים.

 

palmachim1

איור. 1 פיזור עקרון מתח מרביσ1 במבני בטון ובחול רווי

palmachim2

איור 2 פיר צינור פלמחים בשלב התקנת הרצפה

palmachim project 3

איור 3 מכונות הכרייה

PICT1325

איור 4 צינורות בדחיקה

Palmahim-Alex-in-Tubes-line

איור 5 צינורות בדחיקה

PICT2071

איור 6 סיום דחיקה צינורת

PICT2575

איור 7 המשך ביצוע עבודות

 

 צינורות בדחיקה - פרויקט פלמחים